Integritetspolicy

Senast uppdaterad 05-jun-2024

Giltighetsdatum 05-jun-2024

 

Denna integritetspolicy beskriver policyn hos TradingSolutions Sweden AB, Tegnérgatan 15, Sverige 11140, Sverige, e-post: info@tradingsolutions.se, telefon: 08-5500 2200 om insamling, användning och utlämning av din information som vi samlar in när du använder vår webbplats ( https://www.tradingsolutions.se ) (”Tjänsten”). Genom att komma åt eller använda Tjänsten samtycker du till insamling, användning och utlämning av din information i enlighet med denna integritetspolicy. Om du inte samtycker till detta, vänligen använd inte Tjänsten.

Vi kan ändra denna integritetspolicy när som helst utan föregående meddelande till dig och kommer att publicera den reviderade integritetspolicyn på Tjänsten. Den reviderade policyn träder i kraft 180 dagar från det att den reviderade policyn publiceras på Tjänsten och din fortsatta åtkomst eller användning av Tjänsten efter denna tid kommer att utgöra ditt godkännande av den reviderade integritetspolicyn. Vi rekommenderar därför att du regelbundet granskar denna sida.

INFORMATION VI SAMLAR IN:

Vi kommer att samla in och behandla följande personuppgifter om dig:

Namn

E-post

Mobilnummer

Arbetsadress

HUR VI SAMLAR IN DIN INFORMATION:

Vi samlar in/mottar information om dig på följande sätt:

När en användare fyller i registreringsformuläret eller på annat sätt lämnar personuppgifter

Interagerar med webbplatsen

Från offentliga källor

HUR VI ANVÄNDER DIN INFORMATION:

Vi kommer att använda den information vi samlar in om dig för följande ändamål:

Marknadsföring/Promotion

Skapa användarkonto

Verkställa villkor

Support

Administrationsinformation

Målinriktad annonsering

Hantera kundorder

Om vi vill använda din information för något annat ändamål kommer vi att be om ditt samtycke och kommer att använda din information endast efter att ha fått ditt samtycke och då endast för det ändamål/de ändamål för vilket/vilka samtycke beviljats såvida vi inte är skyldiga att göra något annat enligt lag.

HUR VI DELAR DIN INFORMATION:

Vi kommer inte att överföra dina personuppgifter till någon tredje part utan att söka ditt samtycke, förutom i begränsade omständigheter som beskrivs nedan:

Annonsservice

Marknadsföringsbyråer

Analys

Vi kräver att sådana tredje parter använder de personuppgifter vi överför till dem endast för det ändamål för vilket de överfördes och inte behåller dem längre än vad som krävs för att uppfylla det nämnda ändamålet.

Vi kan också avslöja dina personuppgifter för följande: (1) för att följa gällande lag, förordning, domstolsbeslut eller annan rättslig process; (2) för att upprätthålla dina avtal med oss, inklusive denna integritetspolicy; eller (3) för att svara på påståenden om att din användning av Tjänsten bryter mot tredje parts rättigheter. Om Tjänsten eller vårt företag fusioneras eller förvärvas av ett annat företag kommer din information att vara en av de tillgångar som överförs till den nya ägaren.

LAGRING AV DIN INFORMATION:

Vi kommer att behålla dina personuppgifter hos oss i 90 dagar till 2 år efter att användare avslutar sina konton eller så länge vi behöver dem för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in enligt denna integritetspolicy. Vi kan behöva behålla viss information under längre perioder som registerhållning/rapportering i enlighet med gällande lag eller av andra legitima skäl som upprätthållande av juridiska rättigheter, bedrägeriförebyggande, etc. Resterande anonym information och aggregerad information, som varken identifierar dig (direkt eller indirekt), kan lagras på obestämd tid.

DINA RÄTTIGHETER:

Beroende på vilken lag som gäller kan du ha rätt att få tillgång till och rätta eller radera dina personuppgifter eller få en kopia av dina personuppgifter, begränsa eller invända mot den aktiva behandlingen av dina uppgifter, be oss att dela (portera) dina personuppgifter till en annan enhet, återkalla något samtycke du lämnat till oss för att behandla dina uppgifter, rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet och andra rättigheter som kan vara relevanta enligt tillämpliga lagar. För att utöva dessa rättigheter kan du skriva till oss på info@tradingsolutions.se. Vi kommer att svara på din begäran i enlighet med gällande lag.

Du kan välja bort direktmarknadsföringskommunikation eller den profilering vi utför för marknadsföringsändamål genom att skriva till oss på info@tradingsolutions.se.

Observera att om du inte tillåter oss att samla in eller behandla de nödvändiga personuppgifterna eller återkallar samtycket att behandla dem för de nödvändiga ändamålen, kanske du inte kan komma åt eller använda de tjänster för vilka din information söktes.

COOKIES ETC.

För att lära dig mer om hur vi använder dessa och dina val i förhållande till dessa spårningstekniker, vänligen hänvisa till vår Cookie Policy.

SÄKERHET:

Säkerheten för din information är viktig för oss och vi kommer att använda rimliga säkerhetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller obehörig ändring av din information under vår kontroll. Men med tanke på de inneboende riskerna kan vi inte garantera absolut säkerhet och följaktligen kan vi inte säkerställa eller garantera säkerheten för någon information du överför till oss och du gör det på egen risk.

TREDJEPARTSLÄNKAR & ANVÄNDNING AV DIN INFORMATION:

Vår tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Denna integritetspolicy omfattar inte integritetspolicyer och andra praxis hos tredje part, inklusive någon tredje part som driver någon webbplats eller tjänst som kan vara tillgänglig via en länk på Tjänsten. Vi rekommenderar starkt att du granskar integritetspolicyn för varje webbplats du besöker. Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, integritetspolicyer eller praxis hos tredje parts webbplatser eller tjänster.

KLAGOMÅL / DATASKYDDSOMBUD:

Om du har några frågor eller bekymmer om behandlingen av din information som finns hos oss kan du skicka e-post till vårt klagomålsansvarige på TradingSolutions Sweden AB, Tegnérgatan 15, e-post: info@tradingsolutions.se. Vi kommer att hantera dina bekymmer i enlighet med gällande lag.