EU-parlamentet röstade igenom 2035-förbudet mot förbränningsbilar

Av Niklas Hallström

juli 9, 2022

Nyheter

Förslaget om att endast tillåta nya bilar med nollutsläpp inom EU från 2035 tog igår ytterligare ett steg mot att bli verklighet. 
Medlemsländernas miljöministrar samlades i Luxemburg och röstade där ja till förslaget. Med det är lagförslaget nu på väg mot sista instans: EU:s ministerråd där lagens slutliga utformning ska förhandlas med medlemsländerna. 

Man beslutade också att inte tillåta så kallade e-bränslen. Det fanns förslag uppe att dessa fordon skulle klassas som nollutsläppsbilar, trots att de släpper ut både koldioxid och kväveoxider. Men så blev det alltså inte. 

Utöver totalförbudet 2034 så kräver förslaget också att biltillverkarna måste minska medelutsläppen av koldioxid med 15 procent till 2025 jämfört med 2021 års nivå. Till 2030 ska minskningen vara 55 procent för att sedan klättra till 100 procent år 2035.

Få bäst betalt för din leasingbil. Kontakta oss!