Tjänstebil 2024 – Allt du behöver tänka på

Fredrik Troedson

juni 7, 2024

Tjänstebil | TradingSolutions

Vad är en tjänstebil?

En tjänstebil är mer än bara ett transportmedel, det är en resurs som ägs och tillhandahålls av ett företag för användning i dess verksamhet. Bilen är avsett för arbetsrelaterade ärenden, men kan under vissa strikt reglerade omständigheter även användas för privata syften. Skatteverkets regler begränsar privat användning av tjänstebilar till “ringa omfattning”.

Vilket ger tydliga riktlinjer för hur ofta och hur långt dessa bilar får användas privat. För de som regelbundet använder bilen privat, övergår tjänstebilen till en förmånsbil. Vilket innebär andra skatteregler och användningsvillkor.

Förenklat:

 • Bilen parkerad på arbetsplatsen = Tjänstebil.
 • Bilen parkerad hos föraren = Förmånsbil.

“En tjänstebil är mer än bara ett transportmedel, det är en investering i både företagets effektivitet och medarbetarnas tillfredsställelse. Att välja rätt tjänstebil handlar om att balansera kostnad, funktionalitet och image för att återspegla företagets värden och ambitioner.”

Hur fungerar det att ha en tjänstebil?

En tjänstebil är avsedd att användas främst för arbetsrelaterade syften, vilket stämmer överens med Skatteverkets riktlinjer. Bilen ägs av företaget, som också står för alla relaterade kostnader, inklusive underhåll och drift. Anställda som använder tjänstebilen har inte rätt till milersättning för de resor de gör i tjänsten, eftersom dessa kostnader redan täcks av arbetsgivaren.

Om en anställd måste betala för bränsle, parkering eller andra kostnader i samband med användningen av tjänstebilen, bör dessa kostnader ersättas av arbetsgivaren.

Det är också viktigt att notera att resor mellan hemmet och arbetsplatsen inte räknas som tjänsteresor och ska därför inte ske med tjänstebilen.

För att säkerställa att tjänstebilar används enligt reglerna och inte för privat bruk, är det nödvändigt att föra en körjournal. Den hjälper till att dokumentera bilens användning och är viktigt både för skattemässiga syften och för att uppfylla arbetsgivarens eventuella riktlinjer.

Körjournal ska föras

För att undgå förmånsbeskattning, vilket är relevant om du har en tjänstebil som också används privat, är det avgörande att kunna visa att bilen används privat endast i begränsad omfattning.

Ett effektivt sätt att dokumentera detta är genom att hålla en körjournal. En korrekt och noggrant förd körjournal är ett viktigt dokumentationsverktyg som kan hjälpa till att styrka bilens användning inom de tillåtna gränserna för tjänstekörning.

Körjournaler kan föras på olika sätt, antingen elektroniskt eller manuellt på papper. Trots att det inte finns specifika lagkrav på hur en körjournal ska föras, rekommenderar Skatteverket att följande uppgifter noteras för varje resa:

 

 1. Bilens registreringsnummer: Detta hjälper till att identifiera vilken bil som används.
 2. Årtal och mätarställning: Notera mätarställningen vid årets början och slut.
 3. Datum och mätarställning vid resans start och mål: Detta inkluderar både start och avslutningspunkt för varje resa.
 4. Resans längd: Antalet kilometer för varje resa.
 5. Syftet med resan: Ange syftet med resan samt namn på de företag, platser eller personer som besökts.
 6. Förare: Vem som har kört bilen.

Denna information är avgörande för att kunna ge en tydlig och transparent redogörelse för bilens användning. Vilket är viktigt både för skattemässiga syften och för att uppfylla företagets riktlinjer.

Vikten av att välja rätt tjänstebil

Att välja rätt tjänstebil är en avgörande faktor som påverkar både professionell framtoning och praktisk användbarhet. Det handlar inte enbart om att välja ett fordon som ser bra ut, en väl vald tjänstebil signalerar till kunder och samarbetspartners att ditt företag värderar kvalitet, pålitlighet och ansvar.

För många företag kan rätt tjänstebil även förstärka den professionella bilden och bidra till ett starkare varumärke.

Aspekter att överväga när du väljer tjänstebil:

Bränsleeffektivitet och miljöpåverkan

I takt med att miljömedvetenheten ökar och lagstiftning kring miljöpåverkan stramas åt, blir valet av drivmedel allt viktigare. Att välja en bil med låga utsläpp kan inte bara minska företagets miljöavtryck utan även reducera driftskostnader genom lägre bränsleförbrukning och skattelättnader.

 Komfort och funktionalitet

Det är avgörande att bilen är bekväm för långa arbetsresor samt utrustad med teknologi och funktioner som underlättar ditt arbete. Detta kan inkludera allt från avancerade GPS-system till anslutningsmöjligheter för mobila enheter och bekväma sittplatser som stöder en ergonomisk körställning.

Total ägandekostnad

Detta omfattar inte bara inköpspriset utan även kostnader för bränsle, försäkring, skatter och fordonets värdeminskning över tid. En bil som initialt verkar dyr kan visa sig vara mer kostnadseffektiv om den har lägre driftskostnader och bättre håller sitt andrahandsvärde.

Säkerhet

Aktiva och passiva säkerhetsfunktioner är kritiska, inte bara för förarens och passagerarnas säkerhet utan även för att minska risken för kostsamma reparationer och försäkringspremier. Moderna tjänstebilar erbjuder ofta avancerade säkerhetssystem såsom autobroms, döda vinkel-varnare och adaptiv farthållare.

Anpassningsmöjligheter

Beroende på ditt yrke kan det vara nödvändigt med speciella anpassningar av bilen, såsom extra förvaringsutrymmen eller specialutrustning. Vissa fordon erbjuder bättre möjligheter till sådana anpassningar än andra.

Genom att ta hänsyn till dessa faktorer kan du göra ett mer informerat och strategiskt val av tjänstebil som inte bara möter dina affärsmässiga och personliga behov utan också bidrar till företagets långsiktiga mål och framgång.

Hur du väljer rätt tjänstebil

Att välja rätt tjänstebil är en process som kräver noggrann planering och övervägande av flera olika faktorer som påverkar både den professionella användningen och den personliga komforten.

Här är en vägledning för hur du kan gå tillväga för att säkerställa att du väljer den bästa tjänstebilen för dina behov år 2024:

 • Definiera dina behov: Innan du ens börjar titta på specifika bilar, är det viktigt att ha en klar bild av vad du behöver. Vilka säkerhetsfunktioner är ett måste? Behöver du en stor bil för att transportera utrustning eller en mindre för stadsbruk? Vilken bränsletyp föredrar du med tanke på driftkostnad och miljöpåverkan? Behöver du avancerad teknik som hjälper dig i ditt dagliga arbete, till exempel inbyggda navigationssystem eller system för automatisk parkering?
 • Budget: Bestäm en totalbudget som inte bara täcker inköpspriset eller månadskostnaden för leasing, utan också andra löpande kostnader som bränsle, försäkring, skatt och underhåll. Det är viktigt att räkna på hela bilens livscykelkostnad för att få en realistisk bild av den totala ekonomiska belastningen.
 • Marknadsundersökning: Gör en grundlig jämförelse mellan olika bilmärken och modeller som möter dina kriterier. Använd pålitliga bilvärderingssidor, bilförsäljares webbplatser och oberoende testrapporter för att samla information om bilarnas prestanda, tillförlitlighet, kundnöjdhet och återförsäljningsvärde.
 • Testkör: Boka testkörningar för de bilar som toppar din lista. En bil kan se perfekt ut på papper men kanske inte känns rätt när du faktiskt kör den. Se till att testa bilen i miljöer som liknar de du kommer att använda den i, som stadskörning, motorväg eller svår terräng om det är relevant.
 • Förhandla om villkor: När du har bestämt dig för vilken bil som passar dina behov bäst, är det dags att förhandla om köp- eller leasingavtal. Var inte rädd för att diskutera priset, inkludera underhållsavtal eller andra förmåner som kan ingå i avtalet. Många återförsäljare är villiga att förhandla om priserna särskilt i slutet av kvartalet eller finansåret när de strävar efter att nå sina försäljningsmål.

Genom att noggrant följa dessa steg kan du fatta ett välinformerat beslut som inte bara uppfyller dina professionella krav utan också erbjuder bästa möjliga värde för pengarna.

Rätt personbil för dina behov och krav

Att välja rätt tjänstebil är en komplex process som kräver att man tar hänsyn till många faktorer, från personliga och professionella behov till ekonomiska och skattemässiga konsekvenser.

Med rätt strategi och information kan du göra ett informerat val som inte bara tillfredsställer dina dagliga behov utan också bidrar till din professionella image och överensstämmer med dina värderingar om hållbarhet. 2024 erbjuder fler alternativ än någonsin, särskilt med tillkomsten av nya teknologier och drivmedel som gör tjänstebilar både mer spännande och miljövänliga.

Om du tar dig tid att noggrant utforska dina alternativ och förstå de fulla konsekvenserna av ditt val, kan du se fram emot många år av tillfredsställande och kostnadseffektiv bilanvändning i tjänsten.

FAQ – Vanliga frågor och svar

Vad är skillnaden mellan tjänstebil och förmånsbil?

Användningen av en tjänstebil privat avgör om det är en tjänstebil eller en förmånsbil. Används bilen enbart i arbetet är det en tjänstebil. Använder du den också regelbundet privat är det en förmånsbil.

Kan jag använda tjänstebilen privat?

Ja, du kan använda din tjänstebil privat men enbart i ”ringa omfattning”. Använder du din tjänstebil mer än det kommer den att betraktas som en förmånsbil.

Vilken bil är mest kostnadseffektiv som tjänstebil?

Det beror på flera faktorer inklusive bränsleeffektivitet, underhållskostnader och inköpspris. Eldrivna bilar eller hybrider kan vara mer kostnadseffektiva på lång sikt på grund av lägre bränslekostnader och skatteförmåner.

Vilka är de senaste trenderna för tjänstebilar 2024?

De senaste trenderna pekar mot en ökning av eldrivna och hybridbilar, med fokus på hållbarhet och miljövänliga alternativ. Många företag väljer också bilar som är utrustade med avancerad teknologi för säkerhet och anslutning.

Få bäst betalt för din leasingbil. Kontakta oss!