Därför är exportmarknaden urstark

Fredrik Troedson

januari 30, 2023

Tjänstebil | TradingSolutions

Att sälja sin leasingbil till utlandet kan vara en lönsam affär för många bilägare. Här är några av de främsta skälen till varför det lönar sig att sälja sin bil till utlandet:

• Bättre betalt. Den svaga svenska kronan jämfört med euron gör det lukrativt för Europeiska bilhandlare att handla från Sverige. Lägg där till att stora marknader som Tyskland dessutom har en lägre momssats (19% istället för 25%) så blir kalkylen än mer gynnsam. 

• Fler potentiella köpare. Istället för att enbart rikta sig till bilhandlare i Sverige så når TradingSolutions till över 35 000 handlare runt om i Europa. Fler potentiella köpare är en förutsättningar för att maximera för att få bäst betalt för din bil.

• Lokala skatte- och bonusregler. Olika länder har olika skatte- och bonusregler. Det gör att vissa modeller kan vara extra attraktiva på en annan marknad än den svenska.

TradingSolutions sköter administration kring exporten av din leasingbil. För dig som säljare är det med andra ord ingen skillnad på om bilen går på export eller stannar i Sverige. 

Få bäst betalt för din leasingbil. Kontakta oss!