Nya förmånsvärden för tjänstebilar 2024

december 6, 2023

Nyhet | TradingSolutions

Med det nya tjänstebilsåret runt hörnet står vi inför viktiga ändringar i förmånsvärdena för förmånsbilar. Dessa förändringar påverkar såväl fossildrivna fordon som elbilar och laddhybrider. I denna artikel utforskar vi de senaste uppdateringarna och hur TradingSolutions kan bistå i att navigera dessa nya förutsättningar.

Höjning av Förmånsvärden:

• Från och med 2024 kommer förmånsvärdet för alla förmånsbilar att öka. Detta gäller oavsett bilens typ – från traditionella fordon till elbilar och laddhybrider

Bestämmande faktorer:

Förmånsvärdet på en tjänstebil bestäms av tre huvudfaktorer:

  1. Statslåneräntan: Nyligen fastställd till 2,62% från 30 november 2023, en ökning från tidigare 1,94%.
  2. Prisbasbeloppet: Höjs från 52 500 kr till 57 300 kr nästa år.
  3. Nybilspriset och fordonsskatten: Båda dessa faktorer bestäms av Skatteverket.

Påverkan på Elbilar och Laddhybrider:

  • Elbilar och laddhybrider får, trots ökningen, fortsätta att dra nytta av lägre förmånsvärden genom en prisreduktion.
  • Exempel: En elbil som kostat 560 000 kr får ett ökat förmånsvärde om cirka 228 kr/mån, medan en laddhybrid med samma pris ökar med 280 kr/mån.

Nybilspriset spelar större roll:

Genom att välja laddbara bilmodeller med lågt nybilspris och låg fordonsskatt kan individer och företag påverka sina månadskostnader avsevärt.

Ett sätt att förbättra TCO-kalkylen och kostnader som uppstår vid ett högre förmånsvärde är att maximera bilens värde när det är dags för avyttring. TradingSolutions får i genomsnitt 36 700 kr mer betalt jämfört med bilhandelns inbytespriser. Det motsvarar en förbättring av TCO med mer än 1 000 kr i månaden. 

 

Få bäst betalt för din leasingbil. Kontakta oss!