Volkswagen ska bara sälja elbilar i Norge från 2024

Av Niklas Hallström

augusti 20, 2022

Lagändringen går ut på att laddnät får byggas och användas utan så kallad nätkoncession, om syftet är att i huvudsak tillgodose elbehovet hos fordon. Detta gör det nu möjligt för kommuner att sätta upp laddboxar direkt på lyktstolparna där det är möjligt. En förutsättning är att det finns tillräckligt med kapacitet i nätet och att belysningnätet är spänningssatt dygnet runt. Normalt är nätet spänningslöst på dagen, vilket gör många kommuner kommer behöva ett nytt styrsystem för stolparna. Tanken är inte att detta ska ersätta övrig laddinfrakstruktur, utan ska fungera som ett komplement. Under testperioden har stolparna levererat 3,7 kW, även om en stolpe i teorin skulle kunna generera 11 kW. Effekten är låg jämfört med dagens snabbladdare, men bör underlätta för boende som inte har laddmöjligheter i anslutning till bostaden.

Få bäst betalt för din leasingbil. Kontakta oss!