Oron i vår omvärld och stigande räntor sätter spår i begagnatpriserna

Fredrik Troedson

november 14, 2022

Nyhet | Tjänstebil | TradingSolutions

Inflation, höga räntor och fortsatt osäkerhet i vår omvärld, men hur påverkar det begagnatpriserna? Vi har frågat vår expert Fredrik Troedson.
“Priserna har börjat mattas jämfört med topp vi såg under 2021. Det har sin förklaring i såväl omvärldsfaktorer så som stigande räntor och en allmän osäkerhet, men också att priserna varit orimligt höga på grund av komponent- och därmed bilbrist. Prisökningarna som vi har sett de senaste åren på begagnade bilar har varit “dopad” av omvärldsfaktorer, det är därför väntat, och i grunden sunt, att vi börjar se en avkylning av begagnatmarknaden och en tillbakagång till hur det var innan pandemin.” säger Fredrik Troedson Key Account Manger på TradingSolution.
“Däremot ser vi en ökad aktivitet på våra auktioner. Fler nybilsleveranser har inneburit fler bilar in, och här ser vi ingen avmattning i antal sålda bilar, snarare tvärtom. Här har både säljare och köpare insett att verkligheten ser annorlunda ut nu jämfört med 5-6 månader sedan” avslutar Fredrik.

Få bäst betalt för din leasingbil. Kontakta oss!